Verksamhetsberättelseåret 2017
Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen hade den sista december 2017,  155 medlemmar.
Årsmötet ägde rum den 29 mars 2017 på Tjeckiska centret.
Ivan Jonas var mötesordförande och Lennart Bengtsson valdes till föreningens ordförande.
 
Vid det konstituerande styrelsemötet valdes följande styrelse:
Lennart Bengtsson, Jitka Vykopalova, Jerry Pijak, Liba Karlsson, Jana Rosell,
Pavel Sochman, Jaromir Zaoral
 
Firmatecknare: Lennart Bengtsson och  Jerry Pijak  var för sig
Suppleanter: Eva Zakrzewski, Petr Svozil
 
Styrelsen hade under verksamhetsåret 2017 fem protokollförda sammanträden.
 
Föreningen har en hemsida http://stsf.hemsida24.se. På denna finns en stor mängd länkar till sidor i Sverige, Tjeckien och Slovakien som är intressanta för våra medlemmar.  Dessutom en sida i facebook med namnet  STSF Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen
 
Aktiviteter
 
18.1        Václav Havel event
8.3           Resa genom Sydamerika
29.3         Årsmöte                                                   
26.4l        Upptäck Tjeckien
25.5–28.5 Styrelsen deltog i förbundsstämman i Kyrkokvarn i Småland.
15.6        Tjeckisk barnkör Carmina
18.6        Försommarpicknick 
26.7         Combo band
20.8         Tjeckisk Ölfestival  - Dankos Swinging Pack
13.9         Filmvisning Vrásky z lásky
11.10       Cestovatelské promítání o putování Kyrgyzstánem
24.10       Anna Gustafssons fjällvandring
1.12         Katarinska festen
26.11       Mikulas för barn
1.12         Gitarr nostalgi konsert
16.12       Julbord på Lilla Prag
 
Vårt  samarbete med Tjeckiska Centret och med CzechTourism har varit gott
 
Vid årets slut fanns 720 email adresser till intresserade abonnenter registrerade.
STSFM:  541 och STSFS:  149
 
Ekonomiskt så har vi följande situation:
På PG konto  452935-0 fanns  107941 kr  vid årsskiftet

 
Styrelsen