Årsmöte Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen
Tisdagen den 27 mars 2018,  kl.17.00 - 20.00

Tjeckiska centret   Villagatan 21             

     Dagordning
1.   Årsmötet öppnas
2.   Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.   Fastställande av dagordning och eventuella frågor
5.   Val av två justeringsmän
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse
7.   Årsredovisningen
7.   Revisionsberättelsen föredras
8.   Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9.   Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10.  Val av ordförande i föreningen
11.  Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
12. Fastställ Firmateknande
13.  Val av revisor och suppleant
14.  Val av valberedning
15.  Planerade aktiviteter under verksamhetsåret 2019
16.  Budgetförslag för år 2018
17.  Motioner 
18.  Fastställande av årsavgift för 2019
19.  Vid årsmötets början ställda frågor
20.   Kassörens redovisning av utgifter i perioden 29/3 2017 - 27/3 2018

21.  Öppet för diskussion
22..  Årsmötet avslutas

Paus med förfriskningar  i form av smörgåsar, vin eller  öl

Film klockan 18.30  


Pelíšky jsou česká komedie režiséra Jana Hřebejka z roku 1999. Film vyprávěný očima dospívajícího chlapce (Michael Beran) se odehrává mezi Vánocemi 1967 a okupací Československa v srpnu 1968. Otec chlapce (Miroslav Donutil) je voják, komunista a příliš svému synovi nerozumí. Soused (Jiří Kodet) je bývalý voják, nesnáší komunisty a své dceři rovněž nerozumí. Nová generace má jiné ideály než generace předchozí. 
Film získal celkem tři České lvy za nejlepší hlavní mužský herecký výkon Jiřího Kodeta, za plakát a divácky jako nejúspěšnější český film. 
Film je v českém znění s anglickými titulky.

Pelíšky är en tjeckisk komedi av regissören Jan Hřebejk från 1999. En film som berättas av en tonårs pojkars ögon (Michael Beran) äger rum mellan jul 1967 och ockupationen av Tjeckoslovakien i augusti 1968. Pojkens far (Miroslav Donutil) är en soldat, kommunist och han förstår inte hans son. Granne (Jiří Kodet) är en före detta soldat, han hatar kommunister och förstår inte sin dotter. Den nya generationen har olika idealer än tidigare generationer. 
Filmen vann totalt tre tjeckiska lejon som den bästa manliga skådespelerskan av Jiří Kodet, för affischen och som den mest framgångsrika tjeckiska filmen.
Filmen är på tjeckiska med engelska undertexter.

Vänligen meddela deltagandet till: 
lennartibengtsson@hotmail.com

Styrelsen STSF