Årsmöte Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen
Torsdagen den 30 mars 2017,  kl.17.00 - 20.00

Tjeckiska centret   Villagatan 21             

     Dagordning
1.   Årsmötet öppnas
2.   Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.   Fastställande av dagordning och eventuella frågor
5.   Val av två justeringsmän
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse
7.   Revisionsberättelsen föredras
8.   Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9.   Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10.  Val av ordförande i föreningen
11.  Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
12.  Val av revisor och suppleant
13.  Val av valberedning
14.  Planerade aktiviteter under verksamhetsåret 2017
15.  Budgetförslag för år 2017
16.  Fastställande av årsavgift för 2018
17.  Vid årsmötets början ställda frågor
18.  Öppet för diskussion
19.  Årsmötet avslutas

Paus med förfriskningar  i form av smörgåsar, vin eller  öl

Klockan 18.15  
Den tjeckiska filmen Osmy (som har fått 4 av 5 stjärnor)  visas

Ivan Trojan v černé komedii o jednom neobyčejném dni obyčejného 
normalizačního úředníka, který v opilosti podepsal Chartu 77, 
a díky tomu se stal hrdinou proti své vůli. 
Dále hrají: Z. Stivínová, M. Krobot, J. Dvořák, Z. Říčařová, 
S. Babčáková, T. Töpfer, M. Taclík a další. Scénář M. Epstein. 
Kamera V. Křepelka. Režie J. Strach

van Trojan i den svarta komedin om en ovanlig dag när en tjänsteman
i  berusat tillstånd undertecknar Charta 77 och blir därmed en hjälte
mot sin egen vilja. I rollerna : Z. Stivínová, Krobot M.,
J. Dvorak, Z. Říčařová, S. Babčáková, T. Töpfer,
M. Taclík mm. Regi J. Strach, manus M. Epstein.

Vänligen meddela deltagandet till: 
lennartibengtsson@hotmail.com

Styrelsen STSF