Föreningens postadress:

Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen
Tallspinnarvägen 6
125 57 Älvsjö

Föreningens plusgirokonto: 452935-0

Medlemskap kostar årligen 150 kr för familj och för enstaka person 100 kr samt för personer som inte kan besöka aktiviter men som ändå vlill stödja föreningen en reducerad avgift på 50 kr 
 

Föreningens styrelse
 

Lennart Bengtsson Ordförande  
070-854 6790 
lennartibengtsson@hotmail.com

Jitka Vykopalova
Vice ordförande
070-797 0606  
jitka.vykopalova@post.cz

Pavel Sochman
073-254 2471
sochmanp@volny.cz

Liba Karlsson
Sekreterare
08-464 8906  070-525 1783
libaka@gmail.com

Jerry Pijak
Kassör
08-758 6287 070-8492060 japije46@gmail.com

Jana Rosell
072-733 5600
jana@rosell.se

Jaro Zaoral
070-566 96 54
zaoraljj@gmail.com