Verksamhetsberättelseåret 2015

Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen hade den sista december 2015,  130 medlemmar.
Årsmötet ägde rum den 12 mars 2015 på Tjeckiska centret.
Ivan Jonas mötesordförande och Lennart Bengtsson valdes till föreningens ordförande.
 
Vid det konstituerande styrelsemötet valdes följande styrelse:
Liba Karlsson (sekreterare), Eva Sipek (kassör), Rosetta Bengtsson (vice ordförande och tjeckisk kulturansvarig) och Jitka Vykopalova (tjeckiska kulturansvarig) samt Pavel Sochman (klubbmästare).
 
Firmatecknare: Lennart Bengtsson och  Eva Sipek var för sig
Suppleanter: Katarina Hellström, Pelle Westman och Eva Zakrzewski.
 
Styrelsen hade under verksamhetsåret 2015 sju protokollförda sammanträden.
 
Föreningens har en hemsida http://stsf.hemsida24.se. På denna finns en stor mängd länkar till sidor i Sverige, Tjeckien och Slovakien som är intressanta för våra medlemmar.
 
 
Aktiviteter
 
12.3         Årsmöte                                                   
22.3         Operaföreställning
13.4         Filmvisning
23.5         Tynecka kapella på SittingBull
14.5-17.5  Styrelsen deltog i förbundsstämman i Kyrkokvarn i Småland.
7.6           Försommarpicknick 
16.8        Danko swingingpack
27.8        Sista gången: Två Nostalgiska Gitarrister
26.9.      Svatovaclavsky fest
6.10.      Tjeckiska filmen  Klauni
19.11      Filmkväll The Magic Voice of a Rebel
21.11      Katarinska festen
21.11      Retrospektiv Věra Chytilová: The Prefab Story
24,11        Retrospektiv Věra Chytilová: Traps
6.12        Mikulas för barn
 
Vårt  samarbete med Tjeckiska Centret och med CzechTourism har varit gott
 
Vid årets slut fanns 719 email adresser till intresserade abonnenter registrerade.
STSFM:  566 och STSFS:  153
 
Verksamhetsplan för 2016
 
Vi planerar att ha ungefär samma verksamhet som förra året. Iinfprmation kommer till medlemmar och anfra via mail och hemsida.