Verksamhetsberättelseåret 2016

Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen hade den sista december 2016,  155 medlemmar.
Årsmötet ägde rum den 5 april 2016 på Tjeckiska centret.
Ivan Jonas mötesordförande och Lennart Bengtsson valdes till föreningens ordförande.
 
Vid det konstituerande styrelsemötet valdes följande styrelse:
Lennart Bengtsson, Jitka Vykopalova, Liba Karlsson,
Peter Svozil, Eva Zakrzewski, Jana Rosell, Pavel Sochman, Jaromir Zaoral,  Katerina Hellström
 
Firmatecknare: Lennart Bengtsson och  Eva Zakrzewski var för sig. Suppleanter: Hana Khan, Eva Hendrych
 
Styrelsen hade under verksamhetsåret 2016 nio protokollförda sammanträden.
 
Föreningens har en hemsida http://stsf.hemsida24.se. På denna finns en stor mängd länkar till sidor i Sverige, Tjeckien och Slovakien som är intressanta för våra medlemmar.  Dessutom en sida i facebook med namnet  STSF Svensk-Tjeckisk-Slovakiska föreningen
 
Aktiviteter
 
9.2.         Film Občanský průkaz på Tjeckiska Centret
31.3        Palasek
5.4           Årsmöte                                                   
5.5-8.5   Styrelsen deltog i förbundsstämman i Kyrkokvarn i                      Småland.
15.4        Gulaschsoppa på Lilla Hasselbacken
21.5        Operaföreställning med Petr Prochazka
                och Robert Kapr
24.5        Makes föreläsning om tavlor
1.6          Gentle Combo band under sommaren
19.6        Försommarpicknick 
14.8        Lilla Hasselbacken
26.9       Jaromir Zaoral föredrag om Indien
31.10     Prednaska Rudolaf Smahela ml.
2.11.      Olomouc utsällning
11.11      Mährisk vinprovning
26.11      Katarinska festen inställd
29.11      Filmvisning Medborgare Havel
4.12        Mikulas för barn
 
Vårt  samarbete med Tjeckiska Centret och med CzechTourism har varit gott
 
Vid årets slut fanns 719 email adresser till intresserade abonnenter registrerade.
STSFM:  541 och STSFS:  149