PROTOKOLL från ÅRSMÖTE onsdagen 29 mars 2017 för SVENSK-TJECKISK-SLOVAKISKA FÖRENINGEN


1) STSFs ordförande Lennart Bengtsson öppnade årsmötet.
2) Frågan om årsmötet var stadgeenligt utlyst blev besvarad med JA.
3) Ivan Jonas valdes till årsmötets ordförande och Liba Karlsson till årsmötets sekreterare.
4) Dagordning faställdes och som 
   övrig fråga anmäldes årets 35:e träff i Kyrkekvarn av Lennart Bengtsson.
5) Till protokollets justeringsmän valdes Eva Zakrzevski och Pavel Sochman.
6) Verksamhetsberättelsen 2016 föredrogs av Lennart Bengtsson (bilaga 1).
   samt Bokföringen 2016 presenterades (bilaga 2).
7) Revisionsberättelsen bifogas (bilaga 3). Presenterades av Dagmar Sidlo.
8) Frågan om beviljande av avgående styrelsens ansvarsfrihet godkändes enhälligt.
9) Valberedningen (Ivan Jonas och Alena Jontsen) har föreslagit minskat antal styrelseledamöter till 7 ledamöter  samt 2 suppleanter.

   Föreslagna styrelseledamöter: Lennart Bengtsson
                                 Jitka Vykopalova
                                 Jerry Pijak
                                 Liba Karlsson
                                 Pavel Sochman
                                 Jarda Zaoral
                                 Jana Rosell
   Suppleanter:       Eva Zakrzewski 
                                 Petr Svozil
   Revisorer             Dagmar Sidlo
                                 Solveig Lindblom

10) Det beslutades att Lennart Bengtsson & Jerry Pijak tecknar firman var för sig eller tillsammans.
11) Lennart Bengtsson valdes enhälligt till föreningens ordförande.
12) Samtliga föreslagna styrelseledamöter valdes enhälligt.
13) Val av revisorer: Dagmar Sidlo och Solveig Lindblom valdes också enhälligt.
14) Val av suppleanter: Eva Zakrzewski och Petr Svozil.
15) Val av valberedning: Ivan Jonas och Alena Jontsen.
16) Verksamhetsplan för 2017 föredrogs av Lennart Bengtsson.
17) Budgetförslag för 2017 saknades, lämnas senare.
18) Pavel Sochman berättade om programmet för årets träff i Kyrkekvarn (bilaga 4).
19) Mötets ordförande Ivan Jonas förklarade mötet avslutat.   


   
    
    Liba Karlsson
    Protokollssekreterare                    

   
    Justeraras:                                                  
    
    Pavel Sochman                         Eva Zakrzewksi