Ing. Jaroslav KANTŮREK
        Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

          tel: +420 224 182 504   email:zkz@msv.cz
           www.mzv.cz/krajane 


Váženi a mili přátelé,

    rád využívám této každoroční příležitosti, abych Vás pozdravil, popřál vše nejlepši a zároveň Vás informoval o letošnich plánovanŷch projektech a novinkách určenŷch pro Vás, kdo žijete v zahraniči. Vzhledem k jejich různorodosti a zaméřeni
jsem přesvědčen, že Vás některé osloví.

    U příležitosti Tŷdne češtiny ve světě 31.7 - 4.8 2017 pořádá Spolek Česká škola bez hranic (ČŠBH) ve spolupráci s Domem zahranični spolupráce a Ministerstvem zahraničních věci svoji IX. Mezinárodní konferenci Českŷch škol bez hranic a spolupracujících škol. Během konference se budou konat i
odborné semináře a kurzy pro vyučující těchto škol. Bližší informace de brzy objevI na webové stránce http://www.csbh.cz/

     Spolek rovněž nadále pokračuje v mapovánI potřeb Čechů žahraničí a navazuje tak na práci z předchozích let, kdy uspořádal k tomuto tématu dvě konference: v r. 2015 " Heritage Schools and Diaspora" a v r. 2016  "Diaspora jako
partner mateřského státu". Videozáznamy z obou konferencí jsou volné dostupné na vŷše uvedené webové stránce
http://www.csbh.cz/
 

     Poslední konference se zúčastnili rovněž zástupci několika ministerstev, do jejichž působnosti spadá krajanská problematika. Jedním ze závérů konference a naším aktuálním úkolem je vzájemná koordinace ministerstev a další diskuse o
systematičtejší návrato politice státu se zaměřením na spoluprácí při aktualizaci a postupném vytváření jednotné databáze informací státní správy pro Čechy žijící v zahraniči.

     V letošním roce se chce spolek Česká škola bez hranic zamerit na projekt "Networking (novodobe) české diaspory", a tedy konkrétně na úlohu sítě ceskych škol v zahraničí (a dalších krajanskŷch spolku). Ty mohou systematicky
oslovovat určitou, početně velkou skupinu zahraničních Čechů napříč všemi generacemi (děti, rodiče i prarodiče), včetně nejmladších dospělych Česků během jejich zahraničního studijního pobytu. Tim mohou byt platformou implementace
návratovŷch programů, případně alespon šíření povědomí o nich. Vysledky šetření bodou diskutovany na podzim 2017.

      I v letošním roce se konají tábory cíleně zaměřené na děti krajanů, případně tábory pro širší veřejnost, kde jsou děti krajanů vítány.

*   Odděleni vŷchovy Čsekobratrské cirkve evangelické pořádá tábor Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí, kterého se pravidelně   účastni i děti z krajanské kommunity na Ukrajině. Letošní termin bude  od. 5.7. do 15.7.2017 , veškeré informace jsou k dispozici na adrese
   http://tabor-belec.evangnet.cz
 Přihlášky se zasílají na adresu:
    http://prihlasky.srcce.cz 

*   Tradičně se pod hlavičkou ČŠBH koná úspěšnŷ letni tábor s vŷukou  českého jazyka ve Sluňákové v terminu 29.7 - 5.8 2017. Informace a přihlášky jsou k dispozici na webové stránce  www.csbh.cz/

      Dúm zahraniční spolupráce (DZS) - příspěvková organizace Ministerstva školctí, mládeze a tělovŷchovy České republiky - propaguje české vysoké skolství pod značkou Study in the Czech Republic. Záměrem je představit zahraničnim studentům Českou republiku jako ideální destinaci pro absolvování vyhledávací portál studijních programů, kterŷ umožni vyhledat studijní program dle zadanŷch kritérií

Užitečnŷm nástrojem a komunikační platformou pro zájemce o sdílení informací, metod a přístupů k vYuce češtiny v zahraničí je i elekronickŷ časopis Krajiny češtiny, kterŷ vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Je k nalezeni na stránkách Domu zahranični spolupráce
www.dzs.cz

Metodickou oporu českŷm školám v zahraničí, dalším krajanskŷm sdružením či Českŷm centrům poskytuje mj. i Ŭstav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 
http://ujop.cuni.cz/strediska/metodicke-a-odborne-centrum/metodicke-a-odborne-centrum-o-nas

Vaší pozornosti rovněž připomínám další informačni kanály, které mohou bŷt pro Vás zajímavé. Mezi nimi vysílání Čeckého rozhlasu do zahraničí www.radio.cz. Naleznete zde aktuální informace i zajímavosti z ČR v textové i zvukové podobé. Webové stránky získalu v poslední době přehlednější tvář a můžete se zde snadněji orientovat. Radio Praha provozuje i stránku krajane.net - www.rozhlas.cz/krajane. Cílem nové šéfredaktorky Radio Praha Kláry Stejskalové je  vytvořit zde širší krajanskou platformu. Větším letošnim projektem by měla bŷt akce pro české školy v zahraničí k vŷročí založeni republiky "Po stopách vzniku ČSR" - pátrání po mistech spjatŷch se vznikem republiky, imaginární rozhovory s historickou osobností. Radio Rraha nabiží kromě aktuálních zpravodajskŷch bulletinů i na míru vyrobené ve zvukové i textové podobě určené pro rozhlasové vysílání krajanskŷch rádií a 30 minutovŷ magazin pro školy. Máte-li zájem o některou z nabídek, ozvěte se na adresu  cr@radio.cz

Na stránce www.czechplatform.cz zase můžete bezplatně využívat informační servis sítě Českŷch center o exportu českého kulturního a kreativního průmyslu nebo
aktivně prezentovat Vaše projekty a akce v zahraničí.

Věřím, že Vás některé události tohoto roku zaujaly a že budeme mít možnost se při některé příležitosti potkat osobně. Přejo Vám v letošním roce hodně štěsti a úspěchů ve Vaší činnosti.

S přátelskym pozdravem