Översättning av text från och till svenska

 

Automatisk översättning av text till svenska.
Naturligtvis finns det brister i översättningen men vad jag förstår så är den klart godkänd och man förstår vad texten handlar om.

Börja med att anropa www.google.se.
Välj alternativet Översätt under Mer

Med detta kan man nu exempelvis översätta text eller till och en hel websidor.

Två delar vänster = från och
                   höger = till

Man kan även lägga in en webadress till vänster

 

PS Översättningen är kanske inte helt bra alla gånger men man får i alla fall en aning om vad som avses.

 

NB Översättningen går alltid i två steg från -> engelska och sedan engelska -> till
Det kan alltså vara bättre att stanna med engelska

 

Auktoriserade tolkar

 

Om man behöver hjälp med översättning är ett sätt att anlita en auktoriserad tolk. Här är en länk till Kommarkollegiet:

 

http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/tolkar-och-oversattare/sok-auktoriserad-tolk

 

I dag är det 12 auktoriserade för det tjeckiska språket men inga för det slovakiska.


Auktoriserade översättare


Om man behöver hjälp med översättning är ett sätt att anlita en auktoriserad tolk. Här är en länk till Kommarkollegiet:

http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/tolkar-och-oversattare/sok-auktoriserad-translator

Ett exempel på översättare är STSF:s revisor Dagmar Sidlo
Hon översätter från Slovakiska till Svenska och mer info
se
www.swedishslovaktranslations.hemsida24.se