Brno Masarykuniversitetet

 

 

Över 800 svenska böcker skänks till tjeckiskt universitet
Mer än 800 svenska böcker från det nedlagda biblioteket vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala blir nu en del av Masarykuniversitetets boksamling i Brno, Tjeckien. Gåvan, som framför allt består av svenska barnböcker, är ett initiativ av Masarykuniversitetets alumniförening i samarbete med svensktjecker och den svenska ambassadören i Prag, Annika Jagander. I fredags kom paketet fram efter den dryga 170 mil långa resan över Europa...

 

Filozofická fakulta MU získala darem přes 800 švédských knih
Více než 800 švédských knih ze zrušené nemocniční knihovny v Ulleråker v Uppsale obohatí knižní fond Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MU). Dar, který zahrnuje především originály dětských knih od švédských autorů, pomohl zajistit Spolek absolventů a přátel MU ve spolupráci s krajany a švédskou velvyslankyní v Praze Annikou Jagander. Do knihovny Filozofické fakulty MU dorazila zásilka v pátek po 1707 km dlouhé cestě napříč Evropou včetně plavby po Baltském moři...
http://www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/pippi-langstrump-na-masarykove-univerzite

 

Tomas Mozga, +420 776 030 294, +46 76 428 0700, tomas.mozga@gmail.com

Masarykuniversitetets alumniförening, Zerotinovo nam. 9, 601 77 Brno, Tjeckien, www.spolek.muni.cz

Univerzity Palackého v Olomouci

 

Dear Sir or Madam,

 

Will you be kind enough to present the attached information about the Summer School of Slavonic Languages at the Philosophy Faculty at Palacky University in Olomouc, Czech republic. We are a summer course of the Czech language, which is enriched by a cultural program and excursions. We would be very pleased if you could publish our promotional materials through websites, bulletin boards and other information sources.

 

Our information booklet is attached. More detailed information are also published on our wesite: www.lsss.upol.cz.

 

In a case of questions please don´t hesitate to contact us.

 

Thank you very much for your willingness and cooperation in promoting Czech culture and language.

Best regards,

Gabriela BenešováSecretary of SSSL

 

 

Vážený pane, Vážená paní,

 

prosíme o zveřejnění informací o Letní škole slovanských studií při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika. Jedná se o letní kurz českého jazyka, který je obohacen o kulturní program a výlety. Byli bychom velice rádi, kdybyste mohli naše propagační materiály zveřejnit prostřednictvím webových
stránek, nástěnek a dalších informačních zdrojů.

 

V příloze posíláme naši aktuální brožurku. Bližší informace
naleznete také na našich webových stránkách: www.lsss.upol.cz.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme mockrát za ochotu a spolupráci v propagování českého jazyka a kultury.

Se srdečným pozdravem,

Gabriela Benešová
Tajemnice LŠSS

 

University of Economics, Prague (VŠE)

 

 

Vážená paní / Vážený pane

 

dovolte mi, abych Vás informoval o nových možnostech studia na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), které by mohly být zajímavé především pro studenty s českými kořeny, kteří by rádi absolvovali bakalářské nebo magisterské studium na renomované české univerzitě, aniž by byli omezeni podmínkou znalosti češtiny.

 

Nově FMV nabízí studijní program Bachelor of International Business (IBB). Jedná se o tříletý bakalářský studijní program vyučovaný v prezenční formě v angličtině, po jehož ukončení mohou studenti pokračovat v magisterském studiu na jakékoli univerzitě na světě, ale také v prestižním programu VŠE International Business – Central European Business Realities (IB), který se svou kvalitou zařadil mezi výběrové programy oceněné mezinárodní akreditací EPAS udělenou Evropskou nadací pro rozvoj managementu (EFMD).

 

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o rozeslání přiložených informačních materiálů o výše uvedených programech Vašim členům a spolupracovníkům za účelem zpřístupnit informaci o těchto možnostech studia co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců. Bližší informace o studijních programech IBB a IB, včetně přesných instrukcí k přijímacímu řízení, jsou k dispozici na webových stránkách (ibb.vse.cz, ib.vse.cz). V případě potřeby je možné kontaktovat koordinátorky programu, Ing. Andreu Petránkovou (tel. 224095270, andrea.petrankova@vse.cz), resp. Ing. Ivanu Krejčí (tel. 224098847, ivana.krejci@vse.cz).

 

Dear Madam / Sir,

Allow me to provide you with the information on new possibilities of study at the Faculty of International Relations (FIR) of the University of Economics, Prague (VŠE), which could be of interest especially to the students of Czech origin, who would like to study in a bachelor´s or master´s degree program at a prestigious Czech university without being limited by the knowledge of the Czech language.

 

I am pleased to present a new study program Bachelor of International Business (IBB), which is a three-year, full-time bachelor´s degree program taught in English at FIR. Graduates of IBB are entitled to use the title Bc. according to Czech legislation. The Bachelor´s Diploma and the Diploma Supplement are recognized worldwide in terms of meeting requirements for entrance into master´s degree programs. The University of Economics, Prague, offers IBB graduates the possibility to continue their studies at the master´s level in programs taught in English, for example in the International Business – Central European Business Realities master´s program (IB), which was awarded the prestigious international EPAS accreditation by the European Foundation for Management Development (EFMD).

 

I would really appreciate if you could pass this message with the enclosed booklets to your members and colleagues. Should you need more detailed information, please consult our web pages (ibb.vse.cz, ib.vse.cz) or do not hesitate to contact the Administrative Coordinator for the IBB Program, Ms. Andrea Petránková (tel. 224095270, andrea.petrankova@vse.cz) or the Administrative Coordinator for the IB Program, Ms. Ivana Krejčí (tel. 224098847, ivana.krejci@vse.cz).

 

Thank you for your cooperation.

With best regards,

Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA

Dean