Kurser på nätet

 

sa v slovenskom jazyku môžete zdarma zdokonalovat na webstránke http://slovake.eu/sk/

Stránka poskytuje bezplatný online kurz slovenského jazyka na úrovni A1 a A2 a v blízkej budúcnosti by sa mala rozšírit aj na úroven B1 a B2.

 

att ni gratis kan förbättra ert slovakiska på webbsidan

http://slovake.eu/sk/

Webbsidan erbjuder gratis online kurs av slovakiska språket i A1 och A2 nivå och målet är att i kort framtid också uppgradera till B1 och B2 nivå.

 

==============================================

 

Študujte na Slovensku
Studera i Slovakien

 

Slovenská vláda stanovila aj na rok 2013/2014 štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahranicí na pokrytie nákladov štandardnej dlžky vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v urcených študijných odboroch a
programoch. Záujemcovia o štipendiá musia svoju elektronickú prihlášku zaslat najneskôr do pondelka 25. marca 2013 a o svojej kandidatúre informovat
Slovenské velvyslanectvo v Štokholme najneskôr do 30. mája 2013.

Užitocné internetové linky nájdete v tabulke pod textom.

 

Den slovakiska regeringen har för året 2013/2014 avsett stipendier för slovaker som bor utomlands för att täcka standardlängd av högre utbildning vid offentliga universitet i specificerade ämnesområden och program.
Studieintresserade måste fylla i sin elektronisk ansökan senast den 25 mars 2013 och meddela sin kandidatur till Slovakiska republikens ambassad senast den 30 maj 2013. Praktiska internet länkar finns i tabellen under texten.

 

Informácie o štipendiách: https://www.vladnestipendia.sk/sk/

 

Manuál k registrácii: https://www.vladnestipendia.sk/sk/wizard/detail/752

 

Information om stipendier: https://www.vladnestipendia.sk/sk/


Registreringshandbok https://www.vladnestipendia.sk/sk/wizard/detail/752

 

==========================================

 

Slovenský jazyk a štúdium na Slovensku
Slovakiska språket och studier i Slovakien

 

Oznamujeme všetkým záujemcom o zlepšenie svojich znalostí slovenského jazyka, že v termíne od 4. do 24.8.2013 sa bude organizovat 49. rocník letnej školy

Studia Academica Slovaca

 

Letnú školu organizuje Univerzita Komenského v Bratislave a je urcená zahranicným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom , prekladatelom, spisovatelom, skrátka všetkým
záujemcom o zdokonalenie sa v slovenskom jazyku. Kurzy sa organizujú tak pre zaciatocníkov, ako aj mierne a stredne pokrocilých.

 

Viac informácií získate po kliknutí na adresy vpravo pod obrázkom. Prihlášky možno zasielat do 30. apríla 2013

 

na adresu lucia.hirvi@gmail.com

 

Vi vill gärna informera alla intressanter som
är villiga att förbättra sina kunskaper i det
slovakiska språket att f.o.m. 2013-08-04
t.o.m. 2013-04-24 organiseras den 49:e årliga
sommarskolan

 

Studia Academica Slovaca

Sommarskola arrangeras av Comenius universitetet i Bratislava och är avsedd för utländska slovakister och slavister, universitetslärare, lärare och assistenter,
översättare, skribenter eller helt enkelt alla intresserade att förbättra sin slovakiska.

 

Det finns kurser för både nybörjare och fortsättningskurser.

 

För mer information, klicka på länkarna här nedan.

Ansökningar kan lämnas in fram till den 30 april 2013 till lucia.hirvi@gmail.com

 

http://office.studyin.sk/sas

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=999#c986

 

===========================================

 

Praktikplatser i Slovakien

 

Milí krajania, radi by sme vám preposlali zaujímavé ponuky stáží na Slovensku. V prípade záujmu je potrebné zaslať svoj životopis podľa nižšie uvedených inštrukcií do 31.03.2013.

 

Chceli by sme Vám predstaviť jednu z prvých iniciatív, ktoré spúšťame v rámci Slovak Professionals Abroad Program (SPAP) organizácie LEAF. Budeme sa usilovať prepájať slovenských profesionálov v zahraničí so Slovenskom a pomáhať tým, ktorí uvažujú o návrate domov.

 

Radi by sme vytvorili alternatívu k prestížnym ponukám stáží, ktoré dostávajú študenti v zahraničí a ukázali, že aj doma je o kvalitných študentov konkrétny záujem.

V tomto roku pomáhame sprostredkovať tieto stáže:
· Dell: Talent Management Consultant
· Google: Industry Analyst Intern
· Heineken: Marketing Intern
· Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovenskej republiky: 2016 Slovak EU Presidency Preparatory Team

· PricewaterhouseCoopers: Advisory (Deals) Intern
· Telefónica: Acquisition Intern
· Transparency International: Fundraising Intern
· U.S. Steel Košice (kancelária Bratislava): Governmental

and EU Affairs Intern
· Západoslovenská distribučná: Smart Metering Intern

 

Finančné ohodnotenie bolo do dnešného dňa potvrdené u siedmych stáží. V prípade, ak Vás zaujalo niekoľko ponúk, odporúčame prihlásiť sa na viac ponúk súčasne.

 

Kritériá:

· záujemca musí mať štátne občianstvo SR
· záujemca študuje VŠ mimo SR (preferencia – nie

podmienka! - voči študentom univerzít vŠanghajskom rebríčku )
· stáže sú primárne určené študentom bakalárskeho a magisterského stupňa, niektoré stáže sú vhodné aj pre študentov postgraduálneho štúdia
· záujemca spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise stáže, na ktorú sa hlási

 

Na stáže je možné prihlásiť sa do 31.3.2013 zaslaním krátkeho motivačného listu (v anglickom jazyku, max. 400 slov), CV (v anglickom jazyku, 1 alebo 2 strany) a Súhlasu so spracovaním osobných údajov(vzor na nižšie uvedenej webovej stránke) na pavol.pcola@leaf.sk .

Viac informácií o jednotlivých stážach a programe nájdete na: www.leaf.sk/staze.

 

Ak máte známych, ktorých by mohla ponuka tiež zaujať, neváhajte ju preposlať ďalej!

S pozdravom,
Palo
--
Pavol Pčola
Slovak Professionals Abroad Program

LEAF
City Business Center V, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovakia
e-mail: pavol.pcola@leaf.sk
web: www.leaf.skGSM: +421 (0) 948 315 211