Svensk - Tjeckoslovakisk solidaritet 1969 – 1989

 

Kort referat av evenemanget som ägde rum den 27 september i Stockholm. Namnet på evenemanget: Svensk - Tjeckoslovakisk solidaritet 1969 – 1989. All dokumentation finns för övrigt på den tjeckiska ambassadens hemsida www.mzv.cz/stockholm med program, publikation och fotogalleri.

 

Som ni alla vet har den tjeckiske ambassaden Jan Kára snart fullgjort sitt uppdrag på ambassaden i Stockholm. De svenska insatserna för att bistå Tjeckoslovakien under åren 1969 – 1989 har Jan Kára dokumenterat och konferensen var ett vittnesbörd av hans gedigna arbete.

 

Hjälpen från Sverige var politisk, kulturell och ekonomisk. Många var de paneldeltagare som på förmiddagen vardera fick tillfälle att uttrycka sina minnen och komma med kommentarer till sin upplevelser under tidsperioden. Några små kommentarer: Många exiltjecker kom till Sverige och det gjorde att solidaritetsarbetet fick en stor kraft. Det tjeckiska språket kom att bli ett språk som lockade översättare. Många böcker gavs ut och budskapet om kampen för frihet spreds i Sverige. Däremot hade spridningen av sånger och musik med hjälp av grammofonskivor svårt att ta fart och den delen hade liten betydelse i kampen. En annan del som gjorde det svårt var polarisering av vänster och högeranhängare. Många till vänster hade starka sympatier med kommunismen och demonstrationerna hämmades av det.

 

Det ekonomiska hjälpen var också viktig men hur genomfördes den? Medel som insamlades måste ju föras över till Tjeckoslavakien på något sätt. Och detta regelbundet på ett enkelt sätt. På konferensen avslöjades metoden. Man köpte helt enkelt värdekuponger från Tuzek i Göteborg. Dessa skickades sedan med post till adressater i Tjeckoslakien.

 

Med dessa ord vill jag tacka ambassadören Jan Kára för hans arbete och dokumentationen var både bred och omfattande. För oss som hade tillfälle att delta i konferensen så var det en stor upplevelse. Det som Jan Kára uttryckte var att Tjeckoslovakien känner stor tacksamhet för den solidaritet som visades från svensk sida. I detta måste naturligtvis även inrymmas c:a 3000 tjeckiska och slovakiska medborgare som fick en ny framtid i Sverige.

 

Lennart Bengtsson