Jachymov: Staden där dollarn föddes

 

Staden Jachymov är inte bara känd för dollar utan även för ex grundämnet uran förknippat med Maria Curie

Legenden säger att rena silvertrådar kunde skördas här med en skära på den tiden. Ryktet om guld från dalen nedanför Klínovec, den högsta toppen i Krusné Hory bergen spreds snabbt över hela centraleuropa. År 1516 nästan över en natt, föddes en livlig gruvstad i de annars obebodda gränsskogarna mellan Böhmen och Sachsen. Staden fick namnet Joachimsthal (eller Thal) efter Sankt Joachim, en medlem i den heliga familjen, eller "Jachymov" på tjeckiska. Under sina 500 års händelserika år så har Jachymov påverkat världshistorien ett flertal gånger. Namnet på världens mest kända valuta dollarn kommer härifrån. Det var från Jachymovs urangruvor som Maria Curie-Sklodowska isolerade de radioaktiva elementen i uran och polonium. Och det första radioaktiva hälsobadet grundades där för cirka ett 100 år sedan.

 

Just som 1800-talets guldrush i Kalifornien när massor av guldgrävare reste till västkusten av Förenta staterna med hopp att finna guldklimpar, sk nuggets, så flyttade tusentals människor till Jachymov i nordvästra Böhmen i början av 1500-talet. Detta för att exploatera de rika  silverfyndigheterna. "Ins Thal, ins Thal, mit Mutter und Alles" (Till dalen, till dalen med mamma och allt) var mottot för gruvarbetare och äventyrare från Sachsen, Harz, Tyrolen, Böhmen och andra europeiska regioner, vilka hastade till Jachymov för att bli rika. År 1534 hade stadens befolkning växt till 18.000. Det lilla nybyggarsamhället blev den näst största staden i det Böhmiska kungadömet efter Prag och en av de största städerna i det centrala Europa. Exempelvis hade Dresden på den tiden 6.500 innevånare.

 

Jachymov tillhörde greven Schlick och de började tillverka ett nästan 30 grams mynt som kom att kallas Joachimsthaler, eller Thaler/Taler, illegalt till 1519 och från 1520 med tillåtelse av den Böhmiska landsförsamlingen. Tack vare kvaliteten blev dessa mynt populära i nästan hela Europa. Senare hittade mynten vägen till Mexico där de stod modell för den mexikanska peson, Därifrån så var det sedan en kort väg till den amerikanska dollarn, som fortfarande har refererenser till myntet från Jachymov.

Vinsterna för Schlicks var fantastiska under den första tiden av gruvbrytningen. Under 1520-45 producerades 7-8 miljoner mynt och nettot som genererades var upp till 3.2 miljoner thalers under motsvarande tid. Det är rent astronomiska belopp med tanke på att man kunde köpa en mindre fastighet för 1000 thaler eller att tillgångarna för de rikaste adelsfamiljerna kunde uppgå till flera hundra tusen thaler. Trots att bara en del av vinsten gick till Schlicks så blev detta en horn i sidan på Ferdinand den förste av Habsburg, som besteg den böhmiska kungatronen 1526. Inom två år hade Jachymovs mynt flyttats över till kungen, med administration direkt av kronan. Schlicks förlorade resten av sina tillgångar efter att som protestant ha stött ett anti-Habsburg uppror.

 

Vinsterna från gruvbrytningen förklarar stadens liv och dess kulturella utveckling. Sankt Joachims kyrka byggdes i den högre upp belägna delen av staden, liksom Kungliga myntet, stadshuset och många magnifika hus, vilkas fasader fortfarande är synbara trots en förödande brand år 1873. En latin skola med ett rikt bibliotek skapades i staden och leddes av rektor Johann Mathesius, en elev till Martin Luther. Till Jachymovs mer berömda innevånare kan nämnas målaren Lucas Cranach, kompositören Nicholas Hermann och matematikern Michael Neander. Men över allt var det fysikern Georgius Agricola som arbetade i Jachymovs den första tiden. Han intresserade sig för gruvbrytningen och blev grundaren av denna vetenskapen. Hans avhandling "De re metallica libri XII" (Tolv böcker om gruvbrytning) publicerades i Basel år 1556, kom att bli gruvbrytningens bibel i över 200 år. För övrigt har metallurgiker alltid funnit området Jachymov som värdefullt, en rik kunskapskälla: nummer ett på skalan av variationsrik berggrund. Mer än 320 typer av mineraler har hittats. Mineralerna innehåller silver, kobolt, nickel, vismut , uran, bly, koppar, arsenik, antimon och andra element.

Emellertid var det inte bara humanistiska ideal som utvecklades med så många guldgrävare från hela Europa. I Jachymov fanns det gott om barer, spelhålor och bordeller.

Nergången av silverbrytningen startade så tidigt som på den senare delen av 1500-talet. Trettioåriga kriget (1618-1648) innebar ett kraftigt slag mot alla Tjeckiska gruvstäder, och Jachymov var inget undantag. Den en gång så blomstrande staden plundrades av bägge sidors arméer. Men den största katastrofen för staden var den hårda åter-katoliseringen, vilket ledde till att de flesta protestanterna flyttade från staden. År 1600 levde färre än 3.000 i Jachymov. Inom de närmaste 100 åren minskade befolkningen till mindre än en tiondel av det maximal 1534.

Det var en osynlig svart sten som hjäpte Jachymov tillbaka till glansen. När den hittades i silvergruvor signalerade den minskad tillgång på värdefulla metaller och benämndes därför som Pechblende ("olycklig ingen-metall "). Endast många år senare när den tyske kemisten Klaproth upptäckte uran 1789, konstaterade man att även pechblende innehöll uran. Vad som var ännu mer intressant var upptäkten att stenen kunde användas att tillverka vacker grön och gul färg till färgning av glas och keramik. År 1854 startades en uranfärgnings fabrik i Jachymov, som återgav gruvnäringen en del av dess glans för en tid. Men det fanns fler upptäkter att göras. 1896 beskrev Henri Becquerel radioaktivitet och två år senare isolerade herr och fru Curie två radioaktiva element, radium och polodium. Färgfabriken hade sin del i upptäkten då man tillhandahöll undersökningsmateriel till paret Curie – ungefär 6.000 kg av radioaktivt spill.

 

En underlig, obotlig sjukdom var känd så tidigt som på 1500-talet att drabba gruvarbetare i Jachymov. Men det var också känt att vattenflödet från gruvorna också kunde bota en del sjukdomar. Effekten av pechblende och sönderfallet av urans påverkan på människokroppen, kunde bara förklaras med upptäkten av radioaktivitet. En analys av gruvvatten 1905 visade att källvatten från gruvor innehöll en ansenlig mängd med radon, en produkt av resterna från sönderfall av radium.

 

Samtidigt kunde man fastställda de läkande effekterna av källorna. Katastrofen som hemsökte en av de äldsta gruvorna i Jachymov nämligen Svornost när en källa översvämmade gruvan på 500 meters nivån och nästan hela gruvan fylld med vatten, blev till en välsignelse. Efter blygsamma försök en tid, så blev Jachymov världens första radon spa år 1906. Snabbt växande popularitet både hemma och utomlands tack vare goda läkande kurer främst på armar och ben. Precis bredvid uranfärgnings fabriken som producerade det första grammet av radium enligt paret Curies metod, växte ett kurorts distrikt upp. Det lyxiga Radium Palats hotellet var färdigt 1912 och det välkomnade 2.500 gäster året efter. Efter en tillfällig nergång under första världskriget forsatte tillväxten på 1920-talet. 1925 behandlades mer än 4.000 personer i Jachymov och så många som 9.000 på det tidiga trettiotalet. Kurorten erbjöd bad, radioaktiva kompresser, bestrålning och speciella injektioner.

 

Den lovande utvecklingen avbröts av det andra världskriget då nazityskland mest intresserade sig för Jachymov som en råvaruresurs för radioaktivt material. Tyskland använde krigsfångar som gruvarbetare och Ryssland fortsatte med detta efter 1945. Så tidigt som 11 september 1945 ockuperade ryska soldater de tre urangruvorna i Jachymov och den 23 november samma år undertecknades ett avtal att all produktion från urangruvorna i Jachymov och andra tjeckiska gruvor skulle sändas till Sovietunionen. Urangruvorna i Jachymov försåg därför Stalin med råmaterial för tillverkning av en atombomb.

 

Under perioden från 1946 till 1965 när gruvarbetare grävde mer än 1.100 kilometer tunnlar är kanske en av de grymmaste perioderna i stadens historia. På grund av lokal arbetskraftsbrist efter att ha tvångsutvisat den tyska befolkningen, så instiftade den kommunistiska regimen arbetsläger i närheten av Jachymovs gruvor. Tusentals olyckligt dömda led under inhumana förhållande. Bland de ordinarie kriminella fanns många politiska fångar vars enda brott var att de hade satt sig upp mot regimen. Antalet dömda som arbetade i Jachymov nådde sin topp år 1953 med 13.821 – vilket var en tredjedel av alla som jobbade i gruvorna. Totalt 65.000 personer var i arbetslägerna. Många av dem återvände aldrig hem, avled på grund av fysiska eller mentala skäl eller på grund av radioaktivitet.

Det fanns också civila arbetare som tjänade stora pengar som vida översteg den normala fastställda årslönen på den tiden. Men gruvarbetare visste hur man kunde förbruka pengar på kort tid. Ett exempel på detta var den gruvarbetare som hyrde två taxibilar för sin transport en fredagkväll till Karlsbad, en för sig själv och en för sin hatt.

När Jachymovs gruvor stängdes ner, återvände på nytt kurorts livet till området. Och tack vare avskaffandet av avspärrningarna runt Jachymov så kom också turisterna tillbaka. Ett spa övertog den forna gruvan Svornost där nya radioaktiva källor hade upptäckts. Ett nytt spa uppkallat efter Frantisek Behounek byggdes 1975. I mitten av 60-talet var antalet besökare uppe på samma nivå som före krigen.

Sammets revolutionen 1989 gav nya impulser till utvecklingen av spa och turism, med byggandet av Curie sannatoriet, renoveringen av Radium Palats hotellet och Svornost gruvan som försåg spa:et med termiskt mineral vatten. Spacentret fick också en behövlig renovering. Mer än 17.000 gäster från Tjeckien, Tyskland, Arabstaterna och många andra länder kommer till Jachymov varje år. Det hälsosamma mineral vattnet med innehåll av radon återger rörlighet till leder, lindrar smärtor, och förbättrar immunförsvaret.

 

Olyckligtvis har den övre delen av staden Jachymov ännu inte renoverats. Om detta görs kommer den historiska staden bli en av de vackraste renässans städer´na i Central Europa. Vad Jachymov ännu inte kan erbjuda kompenseras mer än väl av de omgivande bergens scenerier. Både sommar och vinter ledigheter kan rekommenderas i dessa trakter. De länge ignorerade Krusne hory bergen, "visa och sobra bland andra" som Karel Capek utryckte det, är verkligen något att besöka och uppleva.

 

Författare Michal Urban, publiserat i CSA review 10/11 2006

Översättning från tjeckiskan Rosetta Bengtsson

 

 

 

EurospaMed certifikat till Jachymov

 

Jachymov Spa har fått den prestigefyllda utmärkelsen EurospaMed certifikatet, vilket garanterar högt ställda krav på service även från mycket krävande utländska klienter. Detta certifikat innehavs idag av 28 europeiska spa varav 13 finns i Tjeckien. Jachymov Spa fick utmärkelsen i januari i år, efter att ha blivit föremål för en längre tids kontroller. För att få certifikatet, som utdelas av European Spa Association (ESPA), så måste ett spa uppfylla så många som 400 villkor i de mest skiftande områdena av behandlingar och service. De tre spa-centerna Academician Behounek Sanatorium, Radium Palace och Curie genomgick alla certifierings proceduren. De som erhåller certifikat måste uppfylla alla de standards som ESPA kräver. I Jachymov undersökte ESPA representanter alla faciliteter, kvaliteter på naturprodukter, nivån på catering, kvaliteten på den medicinskt behandlande personalen och godkände allt till fullo.

 

Notis i Czech travelogue 2/2008

Översatt från engelskan av Lennart Bengtsson