Människor bortom lustprincipen. Mähriska öden

 

(Carlsson bokförlag, Stockholm - 2006)

Under en gråkall vintervecka – snålblåst och smutsiga snödrivor, igenimmade fönster på ölstugorna – arbetar jag mig igenom Brno. Jag lyssnar till samtal och musikaliska ekon, bläddrar i böcker och nothäften, antecknar och skisserar, reflekterar. Jag vill försöka skildra en förbluffande men förbisedd växelverkan, nämligen den mellan markgrevskapet Mähren och världen, en interaktion ombesörjd via bakgårdar, palatstrappor, föreläsningssalar, konstnärskaféer och konserthallar i residensstaden Wien, en plats som många älskat att hata....
De överrumplade mig, dessa märkliga människor från Mähren: ett galleri av innovatörer, demagoger, neurotiker, humanister, konstnärer och vetenskapsmän: Gustav Mahler, Sigmund Freud, Tomáš Masaryk, Alfons Mucha, Leoš Janáček...

 

Denna text finnns på Anders hemsida andershammarlund.se 

Där kan man ocksä beställa boken. Jag läser den just nu och den kan verkligen rekomenderas

 

Innehåll

 

Spotlights på Parnassen

Vattnets långvariga nötning

Böcker och civilsation. Sigmund Steiner

Äktenskapliga språkmelodier. Leoš Janáček och Zdenka Schultz

Indidualistisk flerstämmighet. Gustav Mahler

Exakte Phantasie. Tomáš Masaryk

Den välskräddade privatmannens modernitet. Adolf Loos

Slaviska insceneringar. Alfons Mucha

Reformer i fadershuset. Josef Redlich

Småstadsdrömmar. Sigmund Freud

Läst och läsvärt