1925 lämnade Oskar Brázda och Amelie Posse  Rom och flyttade till Tjeckoslovakien. 


En ståtlig entre

De hade förvärvat ett gammalt gods med ett tillhörande förfallet slott, Lickov, uppe i Egerlandet ungefär 8 mil nordväst om Prag.